Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
4434806
√ Số lượt đang truy cập website
3
Văn bản » Ban giám hiệu
Qui định bảo vệ cơ quan  (30/05/2010)

SỞ GD&ĐT  LONG AN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Đông Thạnh                           Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

      

Số: 12/QĐBVCQ.THPT-ĐT                                    Đông Thạnh, ngày 30 tháng 5 năm 2010.

 

QUY ĐỊNH BẢO VỆ CƠ QUAN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 65 /QĐ.HT  ngày 28 tháng 5 năm 2010

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thạnh)

----------------------------------------------------

 

Căn cứ Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 cuả Chính phủ về hoạt động tổ và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Căn cứ thông tư số 10/2002/TT.BCA (A11) hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 cuả Chính phủ về hoạt động tổ và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

Hiệu trưởng ban hành Quy định bảo vệ cơ quan áp dụng trong nội bộ Trường THPT Đông Thạnh năm 2010 như sau:

 

          Điều 1. Mục đích yêu cầu công tác bảo vệ

1. Giữ gìn ổn định an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo an toàn trật tự cho mọi họat động bình thường của Trường, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

2. Hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất, góp phần phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

3. Phòng ngừa, ngăn chặn và góp phần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật, họat động của tội phạm.

 

          Điều 2. Nhiệm vụ  và quyền của Bảo vệ 

1. Nhiệm vụ

a) Đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng nội quy bảo vệ Trường, kế hoạch biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong Trường.

b) Phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn những vi phạm nội quy bảo vệ của Trường. Kịp thời đề xuất Hiệu trưởng biện pháp xử lý.

c) Làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Trường học. Phối hợp với các bộ phận như quản sinh, giám thị, đội tự quản các lớp trong Trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho mọi người, hướng dẫn các đội tự quản lớp tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

d) Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy.

e) Phối hợp với cơ quan công an xã quản lý giáo dục học sinh vi phạm an ninh trật tự trong Trường.

g) Trực tiếp tổ chức kiểm soát người ra vào Trường. Khi có vụ việc xảy ra như: Cháy nổ, gây rối trật tự trong Trường phải chủ động trong việc bảo vệ và báo ngay cho nhà trường và cơ quan công an khi thật cần thiết.

2. Quyền hạn

a) Trong khi làm nhiệm vụ được kiểm tra giấy tờ, người, hàng hoá, phương tiện ra vào Trường  nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

c) Tiến hành công tác xác minh những vụ việc xảy ra trong Trường theo thẩm quyền được giao.

 

          Điều 3.  Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tài sản và  trật tự kỷ cương, an toàn trong Trường

1. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

a) Khi tiếp nhận người đến trường liên hệ công tác cần đề cao cảnh giác.

b) Cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo nhà trường.

c) Không tham gia họat động tuyên truyền tung tin thất thiệt, phá hoại tư tưởng, rải tờ rơi, khẩu hiệu… xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của Nhà trường. Không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến khối đoàn kết nội bộ, uy tín của Nhà trường.

2. Bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của Trường.

a) Bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất của Trường đảm bảo ở trạng thái phục vụ tốt đúng mục đích cho công việc quản lý, học tập.

b) Quản lý chặt chẽ tài sản của đơn vị không để xảy ra mất cắp:

- Trong giờ làm việc phải có trách nhiệm quản lý tài sản, hết giờ làm việc phải kiểm tra an toàn, khóa cửa.

-  Trực bảo vệ cơ quan 24/24.

- Kiểm tra công tác an toàn, khóa cửa, dán niêm phong trước khi nghỉ liên tục nhiều ngày.

c) Ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ đơn vị, cá nhân có nhu cầu làm việc phải đăng ký trước với phòng Bảo vệ. Người làm việc ngoài giờ phải chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, an toàn về cháy nổ khu vực mình làm việc, kiểm tra an toàn trước khi về.

3. Bảo vệ trật tự kỷ cương, an toàn trong Trường:

a) Thực hiện nội quy ra vào cơ quan; quy định làm việc, quy định sử dụng điện,và các quy định khác của Nhà trường. .

b) Phòng ngừa tai nạn lao động, tệ nạn xã hội. Thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng về tội phạm, về người tham gia tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm…

c) Bảo vệ cảnh quan môi trường.

d) Phòng cháy và chữa cháy.

 

          Điều 4. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng

Cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ Trường được Hội đồng khen thưởng, kỷ luật Trường khen thưởng theo quy định của Nhà nước, ngành Công an và Trường.

2. Xử lý vi phạm

a) Cá nhân vi phạm quy định bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Hội đồng khen, thưởng kỷ luật Trường xem xét xử lý  theo quy định hiện hành của pháp luật và của Trường.;

b) Nếu gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi hoàn theo giá trị hiện hành và bị xử lý kỷ luật.

c) Cá nhân có hành vi cố ý làm trái nội quy sử dụng thiết bị tài sản,  hoặc do thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Nhà trường phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

d) Người có hành vi tham ô, trộm cắp, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt hoặc làm hư hại tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và báo cáo cấp trên xử lý.

e) Người có hành vi vi phạm các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy hoặc gây rối trật tự nơi công cộng, tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật.

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1) Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất phải có trách nhiệm quản lý, phục vụ sử dụng và bảo vệ cho Nhà trường.

2) Bảo vệ có trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng việc phòng ngừa nhằm bảo vệ cho nhà trường.

3) Cán bộ viên chức, học sinh chịu trách nhiệm thực hiện quy định.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Lê Văn Đồng

 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng