Thông tin chung
 Tổng quan
 Thư ngõ của Hiệu trưởng
 Ban giám hiệu
 Công đoàn
 Đoàn thanh niên
 Tổ chuyên môn
Tin tức
 Hoạt động
 Địa phương
 Gương sáng
 Truyền thống
 Thi đua khen thưởng
 Giáo dục
 Công đoàn - Đoàn TN
 Hướng nghiệp-Tuyển sinh
Tra cứu, liên kết nội bộ

Danh bạ giáo viên


Web mail
Liên kết logo
√ Xem tốt nhất ở độ phân giải
1024x768
√ Tổng số lượt truy cập từ ngày 21/03/2011
4434796
√ Số lượt đang truy cập website
3
Văn bản » Đoàn thanh niên
Quyết định về việc công nhận BCH Chi đoàn giáo viên năm học 2010 - 2011 (02/10/2010)

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG THPT ĐÔNG THẠNH

                 Số: ……./QĐ-ĐTN

Đông Thạnh, ngày 2 tháng 10  năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận Ban chấp hành Chi đoàn giáo viên trường THPT Đông Thạnh nhiệm kì 2010 – 2011

--------------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG THẠNH

 

-  Căn cứ vào Quyết định số 153-QĐ/ĐTN ngày 01/10/2010 của BTV huyện Đoàn Cần Giuộc “V/v công nhận BCH Đoàn trường THPT Đông Thạnh”.

-  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BCH Đoàn trường THPT Đông Thạnh đã được Điều lệ Đoàn quy định.

-  Xét biên bản và đề nghị của BCH Chi đoàn giáo viên trường THPT Đông Thạnh ngày 19 tháng 9 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuẩn y đề nghị của BCH Chi đoàn giáo viên trường THPT Đông Thạnh, công nhận BCH Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2010 – 2011 gồm các đồng chí:

1.  Đ/c   Nguyễn Hoàng Khải                    Chức vụ Bí thư.

2.  Đ/c   Sa Văn Mãnh                                Chức vụ Phó Bí thư.

3.  Đ/c   Nguyễn Thị Minh Thùy               Ủy viên.

Điều 2: BCH Chi đoàn giáo viên trường THPT Đông Thạnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị công bố quyết định này rộng rãi trong đoàn viên và phân công nhiệm vụ theo quy chế làm việc của BCH Chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2010 – 2011.

Điều 3: Đoàn trường THPT Đông Thạnh, BCH Chi đoàn giáo viên trường THPT Đông Thạnh và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

              

                                                                            TM.BCH Đoàn trường

Nơi nhận:                                                                            Bí thư

-  Như Điều 3;                                                             (Đã ký)

-  Lưu VT.

 

                                                                                 Nguyễn Cơ Thạch

 

 

 

 

 Tra cứu điểm tuyển sinh 10
 Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT
 Danh sách GVCN năm học 2013-2014
 Hệ thống tra cứu VBQPPL
 Thư viện hình ảnh 
0
0
HOCICT-Information and Communication Technologies
Trung tâm BDVH-LTĐH An Khang
Cửa hàng Thể Dục Thể Thao Quận 5
Liên kết logo
Địa chỉ: ấp Bắc - xã Đông Thạnh - huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An
Điện thoại: (0723) 74 74 22 - Fax: (0723) 74 74 23 - Email: info@thptdongthanh.edu.vn
Bản quyền website thuộc về Trường THPT Đông Thạnh. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc nếu sao chép thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung bởi Lê Văn Đồng - Hiệu trưởng